ติดต่อ : จาต้า กรุ๊ป
ที่ตั้ง : 12/233  ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์ เชตบางเขน กทม.   10220
โทร : 02-9712203-4 , 02-9712720
มือถือ : 086-3458769 (ตา)
อีเมลล์ : jata2547yahoo.com
เวลาที่สามารถติดต่อได้ : วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.